Medalists at Taekwondo at European Para Championships

Uitgevers en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Meer informatie over de Code of Ethics van de European Para Championships is hier te vinden.

© European Para Championships. Alle rechten voorbehouden.