Medalists at Archery at European Para Championships
apr 19 2024

EPC2023 EVALUATIE DOOR MULIER INSTITUUT

De European Para Championships 2023 was de eerste, maar zeker niet de enige editie van het multisport evenement. Het evenement wordt een vast onderdeel van de parasport-kalender, en keert elke vier jaar terug in een grote Europese stad. Daarom was het voor de organisatie van cruciaal belang om grondig onderzoek te laten doen naar de belangrijkste succesfactoren van EPC 2023. Het Mulier Instituut deed onafhankelijk onderzoek onder de belangrijkste stakeholders, waaronder partners, atleten, staff, bezoekers, mediapartners, sportbonden, vrijwilligers en inwoners van gaststad Rotterdam.

Onderzoeksdoelstellingen:

Het doel van het onderzoek van het Mulier Instituut was tweeledig:

 1. Evaluatie vanuit het perspectief van zeven doelgroepen/stakeholders.
 2. Inventarisatie van de georganiseerde maatschappelijke activiteiten rondom EPC 2023 in Rotterdam en omgeving.

De resultaten van het onderzoek leveren lessen en actiepunten op voor toekomstige evenementen. Voor de Nederlandse sportevenementensector in het algemeen, maar zeker ook voor EPC 2027 en verder.

Belangrijkste conclusies:

Over het algemeen werd EPC2023 door alle betrokken partijen gezien als een groot succes. Atleten, staff, bezoekers en vrijwilligers beoordeelden het evenement hoog, met scores van 8,5 of hoger op een schaal van 10. De meerderheid van de deelnemers waren zeer tevreden, voelden zich trots om deel uit te maken van het evenement, en velen gaven de voorkeur aan de European Para Championships boven afzonderlijke Europese Kampioenschappen. Bovendien steunde een aanzienlijk deel van de inwoners van Rotterdam de gemeentelijke investering in het evenement.

Nationale- en internationale sportfederaties prezen de mogelijkheden die EPC 2023 bood om hun sporten te promoten, waarbij met name het enthousiasme voor het City Centre Courts-concept werd benadrukt.

Partners waren onder de indruk van het uitgebreide bereik van EPC 2023, met name op platforms zoals TikTok. De synergie tussen sporten droeg bij aan de zichtbaarheid van het geheel, waarbij de hoogwaardige en vrij beschikbare content een voor parasport-begrippen zeer groot publiek wist te trekken.

De vele (sociale) activiteiten georganiseerd rondom de EPC 2023 toonden een groot potentieel en kregen positieve feedback. Er is echter nog ruimte voor een grotere impact via side-events in de toekomst. Om dit te bereiken, is het cruciaal dat belangrijke maatschappelijke partners vanaf het begin duidelijk hun rollen, betrokkenheid en commitment definiëren.

De overkoepelende conclusie is dat EPC 2023 zeer goed ontvangen werd door alle stakeholder. Vanzelfsprekend waren er ook aspecten met ruimte voor verbetering. Door het ontbreken van een valide referentiekader werden veel doelstellingen voor de allereerste editie van het evenement op een algemeen niveau geformuleerd, wat het soms uitdagend maakte om resultaten volledig te evalueren. Met de verkregen informatie en de geleerde lessen kan er zeker een passend referentiekader voor toekomstige edities worden opgesteld.

Aanbevelingen:

De evaluatie van European Para Championships van 2023 biedt waardevolle inzichten voor toekomstige evenementen en de komende editie van de European Para Championships, ondanks dat er altijd sprake zal zijn van uiteenlopende locaties en daar bijbehorende uitdagingen, beperkingen en vraagstukken. Echter, het bewaken en uitbouwen van bewezen sterke punten zoals de City Centre Courts, vrijwilligersinzet, impactvolle social mediacampagnes en strakke organisatie is essentieel. Uitdagingen zoals de variërende aantrekkingskracht van sporten, planningsconflicten en communicatiekloven moeten worden aangepakt om het grote potentieel van para topsportevenementen in Europa volledig te benutten.

Kwantitatieve beoordeling:

 • Overall evaluatie EPC 2023 door atleten 8.5
 • Overall evaluatie EPC 2023 door staff 8.5
 • Overall evaluatie EPC 2023 door bezoekers 8.5
 • Overall evaluatie EPC 2023 door vrijwilligers 6

 

 • Evaluatie behulpzaamheid vrijwilligers door atleten 8.8
 • Evaluatie eten en drinken sportlocatie door atleten 6.3
 • Evaluatie behulpzaamheid vrijwilligers door bezoekers 8.9
 • Evaluatie eten en drinken sportlocatie door bezoekers 5.9

 

 • Mate waarin aan de verwachtingen van atleten werden voldaan 94%
 • Mate waarin aan de verwachtingen van staff werden voldaan 94%
 • Mate waarin aan de verwachtingen van bezoekers werden voldaan 96%

 

 • Mate waarin atleten de voorkeur gaven aan EPC boven afzonderlijke EK’s 68%
 • Mate waarin staff de voorkeur gaven aan EPC boven afzonderlijke EK’s 74%
 • Mate waarin atleten trots waren om deel te nemen aan EPC 2023 85%
 • Mate waarin staff trots waren om deel te nemen aan EPC 2023 88%

Over het Mulier Instituut:

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit doel wordt nagestreefd door:

 • Het uitvoeren van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand sportonderzoek;
 • Dataverzameling en monitoring van de Nederlandse sportsector en beleidsprogramma’s;
 • Kennis- en methodiekontwikkeling door het uitvoeren van verkennende en verdiepende studies;
 • Duiden en vertalen naar de beleidspraktijk van (eigen) onderzoeksuitkomsten;
 • Inzet van expertise en advisering ten behoeve van de onderbouwing van beleidsbeslissingen;

 

More News

EPC2023 EVALUATIE DOOR MULIER INSTITUUT

EPC2023 EVALUATIE DOOR MULIER INSTITUUT

EPC2023 Duurzaamheidsrapport

EPC2023 Duurzaamheidsrapport

Twee potentiële hosts dienen bids in voor European Para Championships 2027

Twee potentiële hosts dienen bids in voor European Para Championships 2027

Teaser EPC2023 documentaire

Teaser EPC2023 documentaire

EPC 2023 maakt wereldwijde impact

EPC 2023 maakt wereldwijde impact

Alle optredens van Viktoria Modesta tijdens de openingsceremonie van EPC2023

Alle optredens van Viktoria Modesta tijdens de openingsceremonie van EPC2023

De #EPC2023 aftermovie

De #EPC2023 aftermovie

Eric Kersten: ‘Evenement ook voor toekomst op de kaart gezet’

Eric Kersten: ‘Evenement ook voor toekomst op de kaart gezet’

Parasport heeft de aandacht gekregen die het verdient!

Parasport heeft de aandacht gekregen die het verdient!

Social Spotlight: Het beste van #EPC2023

Social Spotlight: Het beste van #EPC2023

Alle Nieuws