European Para Championships Opening Ceremony
feb 12 2024

EPC2023 Duurzaamheidsrapport

De langetermijnvisie van de European Para Championships is om een nieuwe, baanbrekende standaard neer te zetten voor Paralympische sport wereldwijd. In alle denkbare aspecten, dus ook wanneer het duurzaamheid betreft. Het is van vitaal belang om een duurzaam sportevenement te creëren, op de meest uitgebreide manier mogelijk. Dit betekende dat we vanaf de start bewust moesten nadenken over de impact van EPC2023 op onze planeet, en over hoe dit de door ons gewenste nieuwe standaard zou beïnvloeden.

Om ons hierin te helpen en te adviseren zijn we een samenwerking aangegaan met More2Win. Het is hun dagelijkse missie om de wereld van sport te veranderen. Zodat het creëren van maatschappelijke impact via sport de gewoonste zaak van de wereld wordt. Ze helpen organisatoren om hun maatschappelijke impact te vergroten met scherp oog voor mens én milieu. More2Win werd onderdeel van organisatieteam en speelde een essentiële rol bij opstellen van een duurzaamheidsrapport voor EPC2023. Hun advies en onderzoek droeg bij aan het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid in de aanloop naar- en tijdens het evenement.

Hieronder zijn de meest relevante en interessante uitkomsten uit het duurzaamheidsrapport samengevat en vind je de belangrijkste geïmplementeerde maatregelen:

Doelen & Aanpak

Onze primaire duurzaamheidsdoelstelling voor EPC2023 was tweeledig: waar mogelijk duurzame keuzes maken én het evenement gebruiken als leermoment voor toekomstige edities. Er werd in samenwerking met More2Win een duurzaamheidsmanager aangesteld om een uitgebreid duurzaamheidsplan te ontwikkelen, besluitvormingsprocessen te begeleiden, evaluaties uit te voeren en een eindrapport op te stellen. Bovendien was het hele team van de European Para Championships actief betrokken bij de gekozen aanpak.

Belangrijkste actiepunten

 1. Samenwerking duurzaamheidsmanager en verschillende teamhoofden om een reductieplan op te stellen, rekening houdend met impact, kosten, haalbaarheid en zichtbaarheid.
 2. Uitgebreide communicatiestrategie rond duurzaamheidsthema’s.
 3. Samenwerking met partners, waaronder Rotterdam Ahoy en JOGG, voor duurzame en bewuste cateringkeuzes.
 4. Aanbieden van gratis openbaar vervoer door Rotterdam voor atleten, officials, crew en vrijwilligers.
 5. Het hergebruiken van aangeschafte materialen, waarbij er bij aanschaf kritisch wordt gekeken naar functionaliteit en duurzaamheid.
 6. Gebruik van duurzame energiebronnen, voornamelijk groene stroom van Ahoy’s zonnepanelen.
 7. Uitgebreide communicatie over duurzaamheidsinitiatieven naar diverse doelgroepen.

Conclusies & opgedane kennis

In 2023 lag onze focus op leren en het zetten van de eerste, belangrijke stappen op weg naar een duurzamer sportevenement. We zagen succesvolle inspanningen van het hele team, erkenden tegelijkertijd de uitdagingen en benadrukten onderling verbeterpunten in onze voortdurende reis naar duurzaamheid. Er werden waardevolle lessen geleerd, die zeker inzichten bieden voor de komende hosts van de European Para Championships in 2027 en 2023:

 1. Succesvolle implementatie van duurzaamheidsstrategieën op gebieden als catering, transport en hergebruik van materialen.
 2. Het belang van onconventionele keuzes, zoals een volledig plantaardig VIP-diner, hoofdzakelijk bedoeld om een precedent te scheppen.
 3. Erkenning van de noodzaak om specifieke duurzaamheidsdoelen te stellen en duurzaamheid vanaf de start te integreren in toekomstige edities van de European Para Championships.

De weg naar EPC2027 en verder

Hoewel ons uiteindelijke doel zeker nog niet bereikt is, is het onze ambitie om continue verdere stappen te zetten in de richting van een duurzamere toekomst. Om dit te bereiken, zijn we van plan om:

 1. Een allesomvattende duurzaamheidsambitie voor de lange termijn opstellen.
 2. Tastbare duurzaamheidsdoelen opstellen voor EPC2027.
 3. Partnerships aangaan met partijen wiens aanpak naadloos aansluit bij onze duurzaamheidsdoelen.
 4. Nauwe samenwerking met de toekomstige gaststad om zo unieke uitdagingen aan te gaan met het oog op de duurzaamheidsdoelstellingen.
 5. Focus op reizen en vervoer, energie, eten en drinken.
 6. Communiceer ambities op het gebied van duurzaamheid om te inspireren en het delen van kennis aan te moedigen.

Wij kijken met voldoening terug om de resultaten van EPC2023 en tegelijkertijd staan we te popelen om deze mijlpalen te overtreffen richting toekomstige edities in 2027, 2031. Wij streven ernaar om hiermee een voorbeeld te zijn voor andere internationale (para)sportevenementen.

Ons doel daarbij is niet alleen om voorop te lopen, maar ook om anderen aan te moedigen om samen met ons de toekomst van onze planeet te beschermen!

More News

EPC2023 EVALUATIE DOOR MULIER INSTITUUT

EPC2023 EVALUATIE DOOR MULIER INSTITUUT

EPC2023 Duurzaamheidsrapport

EPC2023 Duurzaamheidsrapport

Twee potentiële hosts dienen bids in voor European Para Championships 2027

Twee potentiële hosts dienen bids in voor European Para Championships 2027

Teaser EPC2023 documentaire

Teaser EPC2023 documentaire

EPC 2023 maakt wereldwijde impact

EPC 2023 maakt wereldwijde impact

Alle optredens van Viktoria Modesta tijdens de openingsceremonie van EPC2023

Alle optredens van Viktoria Modesta tijdens de openingsceremonie van EPC2023

De #EPC2023 aftermovie

De #EPC2023 aftermovie

Eric Kersten: ‘Evenement ook voor toekomst op de kaart gezet’

Eric Kersten: ‘Evenement ook voor toekomst op de kaart gezet’

Parasport heeft de aandacht gekregen die het verdient!

Parasport heeft de aandacht gekregen die het verdient!

Social Spotlight: Het beste van #EPC2023

Social Spotlight: Het beste van #EPC2023

Alle Nieuws